ČSN ISO 4306-3   (270002) Jeřáby. Názvosloví. Část 3: Věžové jeřáby

  • Třídící znak:270002
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/1993
  • Účinnost:12/1993 - 11/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.