ČSN ISO 4306-2   (270001) Zdvihací zařízení. Názvosloví. Část 2: Mobilní jeřáby

  • Třídící znak:270001
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/1993
  • Účinnost:03/1993 - 02/1998
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 4306-2   (270001)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.