ČSN ISO 4306-1   (270000) Jeřáby. Názvosloví. Část 1: Všeobecně

  • Třídící znak:270000
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/1992
  • Účinnost:07/1992 - 03/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 4306-1   (270000)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.