ČSN ISO 3534-1   (010216) Statistika - Slovník a značky. Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

  • Třídící znak:010216
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/1994
  • Účinnost:01/1995 - 04/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 3534-1   (010216)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.