ČSN ISO 31-2   (011300) Veličiny a jednotky. Část 2: Periodické a příbuzné jevy

  • Norma: ČSN ISO 31-2   (011300)
  • Název: Veličiny a jednotky. Část 2: Periodické a příbuzné jevy
  • Kategorie: 0113 - Fyzika
  • Katalogový kód:16885
  • Třídící znak:011300
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/1994
  • Účinnost:01/1995 - 04/2007
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 80000-3   (011300)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.