ČSN ISO 31-11   (011300) Veličiny a jednotky - Část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice

  • Norma: ČSN ISO 31-11   (011300)
  • Název: Veličiny a jednotky - Část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice
  • Kategorie: 0113 - Fyzika
  • Katalogový kód:53829
  • Třídící znak:011300
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/1999
  • Účinnost:03/1999 - 03/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 80000-2   (011300)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.