ČSN ISO 3046-5   (090115) Pístové spalovací motory. Technické podmínky. Část 5: Torzní kmity

  • Třídící znak:090115
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/1992
  • Účinnost:12/1992 - 03/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.