ČSN ISO 2382-9   (369001) Zpracování dat. Slovník. Část 9: Datová komunikace

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:05/1993
  • Účinnost:06/1993 - 11/1999
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO/IEC 2382-9   (369001)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.