ČSN ISO 2382-3   (369001) Informační technika. Slovník. Část 3: Technické prostředky

  • Třídící znak:369001
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/1994
  • Účinnost:03/1994 - 10/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.