ČSN ISO 20712-3   (018023) Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání

  • Třídící znak:018023
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2009
  • Účinnost:10/2009 - 01/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 20712-3   (018023)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.