ČSN ISO 12488-1   (270202) Jeřáby - Tolerance pro pojezdová kola a pro jeřábové a příčné dráhy - Část 1: Všeobecně

  • Třídící znak:270202
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/2009
  • Účinnost:09/2009 - 12/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN ISO 12488-1   (270202)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.