ČSN ISO 10707   (757773) Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)

  • Norma: ČSN ISO 10707   (757773)
  • Název: Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)
  • Kategorie: 7577 - Jakost vod. Biologický rozbor vod
  • Katalogový kód:19692
  • Třídící znak:757773
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:06/1996
  • Účinnost:07/1996 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Koupit celou normu Vysvětlení k objednávce kompletní normy Objednat kompletní normu znamená objednat základní normu a všechny její dodatky (změny a opravy). Cena je součtem jednotlivých položek.
247,00 
247,00  s DPH

ČSN ISO 10707   (757773) Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách) základní norma Kat. číslo: 19692

 Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)
Dlouhý název: Jakost vod. Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku (v uzavřených lahvičkách)
Krátký název: základní norma
Třídící znak: 757773
Platnost: Norma je platná
Vydání: 06/1996
Účinnost: 07/1996 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
211,00 
211,00  s DPH
Položky normy

ČSN ISO 10707   (757773) - změna 1 04.99 změna 1 04.99 Kat. číslo: 55586

Krátký název: změna 1 04.99
Platnost: Norma je platná
Vydání: neznámé
Účinnost: / - /
36,00 
36,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.