ČSN ISO 10534-2   (730501) Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce

  • Třídící znak:730501
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/2000
  • Účinnost:05/2000 - 03/2024
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 10534-2   (730501)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.