ČSN IEC/TS 62282-1   (336000) Technologie palivových článků - Část 1: Terminologie

  • Třídící znak:336000
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:10/2014
  • Účinnost:11/2014 - 06/2021
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.