ČSN IEC 68-5-1   (345791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-1: Návod pro navrhování zkušebních metod. Všeobecné zásady

  • Norma: ČSN IEC 68-5-1   (345791)
  • Název: Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 5-1: Návod pro navrhování zkušebních metod. Všeobecné zásady
  • Kategorie: 3457 - Zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí
  • Katalogový kód:28855
  • Třídící znak:345791
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/1993
  • Účinnost:12/1993 - 08/2005
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.