ČSN IEC 68-2-18   (345791) Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-18: Zkouška R a návod: Voda

  • Třídící znak:345791
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/1993
  • Účinnost:01/1994 - 09/2001
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60068-2-18   (345791)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.