ČSN IEC 510-1-2   (367610) Metody měření rádiových zařízení pozemních družicových stanic - Část 1: Měření subsystémů a jejich kombinací - Oddíl 2: Měření ve vysokofrekvenčním pásmu

  • Norma: ČSN IEC 510-1-2   (367610)
  • Název: Metody měření rádiových zařízení pozemních družicových stanic - Část 1: Měření subsystémů a jejich kombinací - Oddíl 2: Měření ve vysokofrekvenčním pásmu
  • Kategorie: 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy
  • Katalogový kód:51110
  • Třídící znak:367610
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:03/1998
  • Účinnost:04/1998 - 03/2023
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.