ČSN IEC 487-2-5   (367651) Metody měření zařízení pozemních radioreléových systémů - Část 2: Měření subsystémů - Oddíl pátý: Kmitočtové demodulátory

  • Třídící znak:367651
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:03/1998
  • Účinnost:04/1998 - 03/2023
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.