ČSN IEC 404-1   (345810) Magnetické materiály. Část 1: Klasifikace

  • Třídící znak:345810
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:02/1995
  • Účinnost:03/1995 - 09/2002
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.