ČSN IEC 400   (360380) Objímky na trubicové žiarivky a na štartéry

  • Třídící znak:360380
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/1993
  • Účinnost:01/1994 - 05/1997
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60400 +A1+A2   (360381)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.