ČSN IEC 335-2-10   (361050) Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ošetřování podlah a pro spotřebiče pro ošetřování za mokra

  • Norma: ČSN IEC 335-2-10   (361050)
  • Název: Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ošetřování podlah a pro spotřebiče pro ošetřování za mokra
  • Kategorie: 3610 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost
  • Katalogový kód:23966
  • Třídící znak:361050
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/1992
  • Účinnost:10/1992 - 12/1996
  • Jazyk:Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60335-2-10 +A1   (361055)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.