ČSN IEC 287-3-2 +A1   (347420) Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3: Pracovní podmínky - Oddíl 2: Ekonomická optimalizace průřezu silových kabelů

  • Norma: ČSN IEC 287-3-2 +A1   (347420)
  • Název: Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 3: Pracovní podmínky - Oddíl 2: Ekonomická optimalizace průřezu silových kabelů
  • Kategorie: 3474 - Silové vodiče
  • Katalogový kód:60189
  • Třídící znak:347420
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/2000
  • Účinnost:12/2000 - 08/2016
  • Jazyk:Norma je v češtině.