ČSN IEC 153-2   (347910) Kovové neizolované vlnovody - Část 2: Specifikace normálních pravoúhlých vlnovodů

  • Třídící znak:347910
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/1997
  • Účinnost:09/1997 - 06/2019
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60153-2   (347910)