ČSN IEC 1097-3   (367810) Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 3: Zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) - Požadavky na funkci a výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

  • Norma: ČSN IEC 1097-3   (367810)
  • Název: Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Část 3: Zařízení pro digitální selektivní volání (DSC) - Požadavky na funkci a výkonnost, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek
  • Kategorie: 3678 - Navigační a bezpečnostní systémy
  • Katalogový kód:59196
  • Třídící znak:367810
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/2000
  • Účinnost:12/2000 - 07/2019
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.