ČSN EN ISO/IEC 17021   (015257) Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

  • Třídící znak:015257
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2011
  • Účinnost:01/2012 - 01/2016
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO/IEC 17021-1   (015257)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.