ČSN EN ISO 9863-2   (806128) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 2: Postup pro zjišťování tloušťky jednotlivých vrstev u vícevrstevných výrobků

  • Norma: ČSN EN ISO 9863-2   (806128)
  • Název: Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 2: Postup pro zjišťování tloušťky jednotlivých vrstev u vícevrstevných výrobků
  • Kategorie: 8061 - Netkané textilie a geotextilie
  • Katalogový kód:26667
  • Třídící znak:806128
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:01/1998
  • Účinnost:02/1998 - 02/2021
  • Jazyk:Norma je v češtině.