ČSN EN ISO 8624   (195101) Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie

  • Třídící znak:195101
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:08/2011
  • Účinnost:09/2011 - 01/2021
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 8624   (195101)