ČSN EN ISO 8178-6   (090868) Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 6: Zpráva o naměřených výsledcích a zkoušce

  • Třídící znak:090868
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:08/2001
  • Účinnost:09/2001 - 06/2010
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.