ČSN EN ISO 8178-4   (090868) Pístové spalovací motory - Měření emisí výfukových plynů - Část 4: Zkušební cykly pro různá použití motoru

  • Třídící znak:090868
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:11/1997
  • Účinnost:12/1997 - 06/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.