ČSN EN ISO 6647-1   (461503) Rýže - Stanovení obsahu amylózy - Část 1: Referenční metoda

  • Třídící znak:461503
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:02/2008
  • Účinnost:03/2008 - 12/2015
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 6647-1   (461503)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.