ČSN EN ISO 6185-4   (320840) Nafukovací čluny - Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším

  • Norma: ČSN EN ISO 6185-4   (320840)
  • Název: Nafukovací čluny - Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším
  • Kategorie: 3208 - Parametry plavidel. Malá plavidla
  • Katalogový kód:89782
  • Třídící znak:320840
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2011
  • Účinnost:01/2012 - 05/2015
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 6185-4   (320840)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.