ČSN EN ISO 6185-3   (320842) Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším

  • Norma: ČSN EN ISO 6185-3   (320842)
  • Název: Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
  • Kategorie: 3208 - Parametry plavidel. Malá plavidla
  • Katalogový kód:96262
  • Třídící znak:320842
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:11/2014
  • Účinnost:12/2014 - 03/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 6185-3   (320840)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.