ČSN EN ISO 6185-1   (320840) Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW

  • Třídící znak:320840
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2004
  • Účinnost:10/2004 - 04/2019
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 6185-1   (320840)