ČSN EN ISO 6165   (277400) Stroje pro zemní práce - Základní typy - Identifikace, termíny a definice

  • Třídící znak:277400
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:04/2013
  • Účinnost:05/2013 - 04/2015
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 6165   (277400)