ČSN EN ISO 6165   (277400) Stroje pro zemní práce - Základní typy - Terminologie

  • Třídící znak:277400
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2002
  • Účinnost:01/2003 - 11/2006
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 6165   (277400)