ČSN EN ISO 3758   (800005) Textilie - Symboly pro ošetřování

  • Třídící znak:800005
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2005
  • Účinnost:01/2006 - 11/2012
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 3758   (800005)