ČSN EN ISO 2812-2   (673099) Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 2: Metoda ponorem do vody

  • Třídící znak:673099
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:09/2007
  • Účinnost:10/2007 - 02/2013
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 2812-2   (673099)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.