ČSN EN ISO 22032   (758056) Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci

  • Norma: ČSN EN ISO 22032   (758056)
  • Název: Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci
  • Kategorie: 7580 - Jakost vod. Rozbor kalů
  • Katalogový kód:83975
  • Třídící znak:758056
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:09/2009
  • Účinnost:10/2009 - doposud
  • Jazyk:Norma je v češtině.

ČSN EN ISO 22032   (758056) Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci Norma Kat. číslo: 83975

 Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci
Dlouhý název: Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci
Krátký název: Norma
Třídící znak: 758056
Platnost: Norma je platná
Vydání: 09/2009
Účinnost: 10/2009 - doposud
Jazyk: Norma je v češtině.
315,00 
315,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.