ČSN EN ISO 1891-4   (021003) Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

  • Třídící znak:021003
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2018
  • Účinnost:01/2019 - 03/2020
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 1891-4   (021003)