ČSN EN ISO 17402   (836500) Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biologické dostupnosti znečišťujících látek v půdě a v půdních materiálech

  • Norma: ČSN EN ISO 17402   (836500)
  • Název: Kvalita půdy - Požadavky a návod pro výběr a použití metod k hodnocení biologické dostupnosti znečišťujících látek v půdě a v půdních materiálech
  • Kategorie: 8365 - Kvalita půdy - biologické metody
  • Katalogový kód:89195
  • Třídící znak:836500
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/2011
  • Účinnost:01/2012 - 06/2012
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 17402   (836500)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.