ČSN EN ISO 16773-2   (673006) Nátěrové hmoty - Elektrochemická impedanční spektroskopie pro vzorky s povlaky s vysokou impedancí - Část 2: Sběr dat

  • Třídící znak:673006
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/2007
  • Účinnost:11/2007 - 10/2016
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16773-2   (673006)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.