ČSN EN ISO 16663-1   (806418) Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 1: Rozevření oka

  • Třídící znak:806418
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:01/2004
  • Účinnost:02/2004 - 08/2009
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 16663-1   (806418)