ČSN EN ISO 14253-1   (014100) Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi

  • Norma: ČSN EN ISO 14253-1   (014100)
  • Název: Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi
  • Kategorie: 0141 - Nejistoty měření
  • Katalogový kód:504471
  • Třídící znak:014100
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:06/2018
  • Účinnost:07/2018 - 08/2023
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 14253-1   (014100)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.