ČSN EN ISO 12952-2   (807615) Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 2: Specifické zkušební metody pro zápalnost doutnající cigaretou

  • Norma: ČSN EN ISO 12952-2   (807615)
  • Název: Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 2: Specifické zkušební metody pro zápalnost doutnající cigaretou
  • Kategorie: 8076 - Ložní a ostatní prádlo pro domácnost
  • Katalogový kód:57468
  • Třídící znak:807615
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:12/1999
  • Účinnost:01/2000 - 05/2011
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN ISO 12952-1   (807615)