ČSN EN 62153-1-1   (347003) Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)

  • Norma: ČSN EN 62153-1-1   (347003)
  • Název: Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)
  • Kategorie: 3470 - Zkoušení vodičů a kabelů
  • Katalogový kód:70991
  • Třídící znak:347003
  • Platnost:Norma je platná
  • Vydání:08/2004
  • Účinnost:09/2004 - doposud
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.

ČSN EN 62153-1-1   (347003) Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT) Norma Kat. číslo: 70991

 Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)
Dlouhý název: Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT)
Krátký název: Norma
Třídící znak: 347003
Platnost: Norma je platná
Vydání: 08/2004
Účinnost: 09/2004 - doposud
Jazyk: Část nebo celá norma je v angličtině.
315,00 
315,00  s DPH
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.