ČSN EN 61779-4   (378320) Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 4: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % dolní meze výbušnosti

  • Norma: ČSN EN 61779-4   (378320)
  • Název: Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů - Část 4: Požadavky na provedení zařízení skupiny II s rozsahem do 100 % dolní meze výbušnosti
  • Kategorie: 3783 - Detekce hořlavých plynů a par
  • Katalogový kód:61079
  • Třídící znak:378320
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:03/2001
  • Účinnost:04/2001 - 10/2010
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 60079-29-1   (332320)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.