ČSN EN 61591   (361060) Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par - Metody pro měření vlastností

  • Třídící znak:361060
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1998
  • Účinnost:11/1998 - 07/2023
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN IEC 61591 ED.2   (361060)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.