ČSN EN 61334-4-32   (334740) Automatizace dodávky elektrické energie po distribučním vedení - Část 4: Protokoly dálkového přenosu dat - Oddíl 32: Vrstva datového spoje - Řízení logického spoje (LLC)

  • Třídící znak:334740
  • Platnost:Norma není platná
  • Vydání:10/1998
  • Účinnost:11/1998 - 02/2001
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Norma byla nahrazena těmito normami: ČSN EN 61334-4-32   (334740)
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.