ČSN EN 61097-1   (367810) Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS). Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART). Provozní a technické požadavky. Metody a požadované výsledky zkoušek

  • Norma: ČSN EN 61097-1   (367810)
  • Název: Celosvětový námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS). Část 1: Radarový odpovídač pro záchranářské operace (SART). Provozní a technické požadavky. Metody a požadované výsledky zkoušek
  • Kategorie: 3678 - Navigační a bezpečnostní systémy
  • Katalogový kód:20624
  • Třídící znak:367810
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:10/1996
  • Účinnost:11/1996 - 07/2010
  • Jazyk:Část nebo celá norma je v angličtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.