ČSN EN 60835-3-12   (367630) Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 12: Celkové vlastnosti systému

  • Norma: ČSN EN 60835-3-12   (367630)
  • Název: Metody měření zařízení používaných v digitálních mikrovlnných přenosových systémech. Část 3: Měření pozemních družicových stanic. Oddíl 12: Celkové vlastnosti systému
  • Kategorie: 3676 - Radioreléová a družicová zařízení a systémy
  • Katalogový kód:22308
  • Třídící znak:367630
  • Platnost:Norma není platná - byla zrušena bez náhrady
  • Vydání:08/1997
  • Účinnost:09/1997 - 08/2023
  • Jazyk:Norma je v češtině.
Je-li ohlášena chyba '404 - Soubor nebo adresář nebyl nalezen' - náhled normy není vydavetelem ČSN poskytnut ke zveřejnění.